CK Adria Sun

ČERNÁ HORA, POBYT U MOŘE S VÝLETY

kufr pdf

Termín:06.09. (Čt) - 16.09. (Ne) 2018

změnit termín

Délka pobytu:11 dní, 10 nocí

ID hotelu:663604

Doprava:Autobus

Odletové místo:

Strava:Polopenze

Cena vč. tax: 13 990 Kč

Poloha
Přírodní krásy a památky UNESCO, typický „folklór“, rozmanitost kultur, neopakovatelná atmosféra balkánských zemí, pustá skalnatá návrší i prosluněné jadranské pobřeží. Setkáme se s odlišnou kulturou a necháme se unášet časem, který zde plyne poněkud jinak.

Sarajevo - Mostar - Budva - Starý Bar - Skadarské jezero - Sv. Stefan - Boka Kotorská - Njeguši - NP Lovčen - Cetinje - Ulcinj - Boka Kotorská - Kotor - Perast - Gospa od Škrpjela - Dubrovník
Program
1. den zájezdu
Dopoledne odjezd z ČR, přejezd přes Slovensko a Maďarsko do BOSNY A HERCEGOVINY.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do SARAJEVA, slavné město, turecká orientální čtvrť Baščaršija, mešita, Alej ostřelovačů, místo atentátu na arcivévodu Ferdinanda, odpoledne kaňonem řeky Neretvy do města MOSTAR, starobylá bosenská perla, prohlídka muslimské čtvrti s mešitami, jedinečná atmosféra obchůdků, kavárniček a hospůdek, slavný starý most z r. 1566. Ubytování a večeře.

3. den zájezdu 
Po snídani přejezd do Černé Hory, ubytování, odpolední koupání.

4. den zájezdu 
Pobyt u moře, pozdě odpoledne společná procházka a prohlídka nedaleké BUDVY.

5. den zájezdu 
STARÝ BAR
, přídech orientu ve městě duchů. Skadarské jezero, nejkrásnější balkánské jezero na černohorsko-albánském pomezí, možnost koupání, fakult. projížďka po jezeře motorovou lodí, úžasná vegetace, fish-piknik v rybí restauraci na skále. Krátká zastávka u poloostrova SV. STEFAN, večer návrat na ubytování.

6. den zájezdu 
Kotorskými serpentinami s  vyhlídkami na celou BOKU KOTORSKOU. Horské údolí s  vesnicí NJEGUŠI, návštěva sušárny Njegušského pršutu, možná ochutnávka pršutu a sýru. Pokračujeme pohořím NP LOVČEN na vrchol do mauzolea vladyky Njeguše, výhledy na celou Černou Horu. CETINJE, Cetinski monastýr, Biliarda, zámek, muzeum.

7. den zájezdu 
Celodenní výlet do orientálně laděné ULCINJI, cestou zpět odpolední koupání na Veliké pláži.

8. den zájezdu 
Výlet do  zátoky BOKA KOTORSKÁ. Centrum oblasti starobylý KOTOR (Unesco), hradby, katedrála sv. Trifuna. Odpoledne fakult. plavba lodí kolem města námořníků PERASTU, poutní kostel, muzeum na ostrůvku Gospa od Škrpjela, plavba kolem ostrůvku Mamula s  mořskou pevností, jeskyně Plava Špilja, koupání na pláži Žanjice s fish-piknikem.

9. den zájezdu
Pobyt u moře nebo celodenní fakult. výlet do albánského městečka ŠKODRA s opevněným hradem Rozafat, mešitou Abu Bakr a katedrálou sv. Štěpána.

10. den zájezdu 
Odjezd trajektem přes Boku Kotorskou a busem do  DUBROVNíKU, historické centrum, fakult. výlet lodí na ostrov LOKRUM, slané jezero, botanická zahrada, možnost koupání. Podvečerní atmosféra města, posezení v romantických kavárničkách, noční přejezd.

11. den zájezdu
Návrat v poledních hodinách do ČR.
Cena zahrnuje
  • dopravu lux. klim. busem
  • 1x tranzitní ubytování v penzionu u Mostaru s polopenzí
  • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a polopenzí v okolí Budvanské riviéry
  • pobytovou taxu
  • průvodce 
Cena nezahrnuje
  • vstupné, lodní a fakult. výlety, fish pikniky, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
  • 1lůžk. pokoj v hotelu 4200 Kč (povinné při nedoobsazení)
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 390 
Nástupní místa
05.07. - 15.07. odjezd J* + Jihlava, Bratislava
09.08. - 19.08. odjezd J* + Jihlava, Bratislava
06.09. - 16.09. odjezd J* + Jihlava, Bratislava
Přehled nástupních míst najdete ZDE
09.08. (Čt) - 19.08. (Ne) 2018 - 11 dní, 10 nocíStravováníDopravaSlevaCenaCeník
Dvoulůžkový pokoj další typy pokojů
Polopenze
Autobus
-14 990 Kč
Rezervace
06.09. (Čt) - 16.09. (Ne) 2018 - 11 dní, 10 nocí
Dvoulůžkový pokoj další typy pokojů
Polopenze
Autobus
-13 990 Kč
Rezervace
Cena zájezdu, popř. souhrnná cena zájezdu bude sdělena našimi pracovníky a bude uvedena ve smlouvě o zájezdu /potvrzení o zájezdu.

ČERNÁ HORA, POBYT U MOŘE S VÝLETY

destinace: Černá Hora, Poznávací zájezdy - Černá Hora, Černá Hora

termín:06.09. (Čt) - 16.09. (Ne) 2018 (11 dní, 10 nocí) | změnit termín

doprava: Autobus /

strava: Polopenze

ČERNÁ HORA, POBYT U MOŘE S VÝLETY
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon *:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Pořádající ck: Redok Travel, s.r.o. IČO: 25258281
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Vytvářím objednávku...